Onderstroom-management

Onderstroom-management

Veel organisaties zitten gevangen in onbewuste, zelf gecreëerde patronen, die nauwelijks worden herkend omdat ze te diffuus en complex zijn. Zo kun je bijvoorbeeld de organisatie herstructureren, maar adat is niet effectief als het niet past bij de identiteit, waarden en cultuur. Daar komt nog bij dat de meeste mensen geneigd zijn om primair (‘mechanistisch’) te reageren op wat ze meemaken. Die mechanistische aanpak beperkt zich vaak tot symptoombestrijding met een gerichte, maar heel beperkte scope. De werkelijke oorzaak van gebeurtenissen en patronen wordt daardoor niet achterhaald. Denk bijvoorbeeld aan een fusie die eigenlijk een verkapte overname is: als de insteek onduidelijk is, leidt dat vroeg of laat onvermijdelijk tot miscommunicatie, met alle gevolgen van dien.

Impactvolle interventies en praktische tools

Wil je een organisatie effectief aansturen, dan heb je inzicht nodig in de onderstroom. En wil je bestaande patronen herkennen, benutten en veranderen, dan heb je een op de systeembenadering gebaseerde wijze van denken en handelen nodig. Met impactvolle interventies en praktische tools gaan we aan de slag met de onderstroom in jouw organisatie. Gestoeld op bewezen methodieken bieden we trainingen, workshops en coaching. Op luchtige wijze bieden we praktische handvatten waarop je kunt bouwen.