Verandertrajecten

Verandertrajecten

Slechte resultaten, handelingsverlegenheid in het omgaan met gedrag en/of verstoorde verhoudingen? Als dat het geval is, dan is het hoog tijd voor verandering. Maar hoe? Waar begin je en hoe zorg je voor een verandertraject met draagvlak? Voor een vlotte start maken wij gebruik van diverse tools. Belangrijk is de focus op talent en motivatie, zowel binnen het team als individueel. 

Een greep uit onze tools

  • TMA Methode: door middel van de Talenten Motivatie Analyse worden intrinsieke drijfveren en talenten blootgelegd.
  • Teamconnect: in korte tijd wordt een team systemisch geanalyseerd. Capaciteiten, talenten én ontwikkelingspotentieel wordt daarmee zichtbaar.
  • Organisatieopstellingen: voor informatie zie organisatieopstellingen.

Concrete acties en doelstellingen

Op basis van de opgedane inzichten wordt een plan van aanpak geschreven. Daarin worden concrete acties en doelstellingen benoemd, inclusief tussentijdse mijlpalen. Naar behoefte wordt vakinhoudelijke en/of systemische ondersteuning geboden. Is de nood hoog en is er behoefte aan crisismanagement? Ook dan zetten we onze expertise in om acute problemen aan te pakken, én stappen te zetten naar structurele oplossingen. Hoe uitdagend de opdracht ook is: het plan van aanpak zorgt altijd voor duidelijke doelen en heldere verwachtingen met behoud van relatie.