Leiderschapstrajecten

Leiderschapstrajecten

Als ervaren interim-managers worden we geregeld gevraagd om tijdelijk een leiderschapsrol op ons te nemen. Vaak wordt dat gecombineerd met het verzorgen van een coachingstraject van een leider in spe. Deze trajecten leveren mooie resultaten op bij de ontwikkeling van talentvolle potentials tot evenwichtige, daadkrachtige leiders. Met trots zien we hen doorgroeien naar mooie functies, bijvoorbeeld als teamleider van een kindcentrum of als directeur van een scholengroep.