Organisatie-opstellingen

Organisatie-opstellingen

Interne processen worden gevoed door gedrag uit de onderstroom. Dat kan belemmerend werken, bijvoorbeeld als er sprake is van weerstand, een angstcultuur of ongewenst gedrag. Een organisatie-opstelling biedt inzicht in onderliggende dynamieken en patronen. Vanuit een systemisch perspectief ontstaat een andere blik op vraagstukken die gaan over toekomstige beslissingen, zoals het introduceren van een nieuwe methodiek, het herstructureren van de organisatie of het wijzigen van beleid.

Inzicht door uitzoomen

Een organisatie-opstelling is een ruimtelijke uitbeelding van de dynamiek in een organisatiesysteem of in een team. Alle elementen en rollen die van invloed zijn op die dynamiek worden zo letterlijk zichtbaar gemaakt. Door uit te zoomen en daarbij ook rekening te houden met de oorsprong en historie van een organisatie, worden patronen zichtbaar. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk waardoor weerstand ontstaat, wat voor consequenties een transformatie zal hebben, of aan welke voorwaarden moet worden voldaan om veranderingen succesvol te implementeren.

Hulpmiddel bij veranderprocessen

Het systemisch perspectief van organisatie-opstellingen is prima te combineren met bestaande managementmodellen, bedrijfsstructuren en organisatieplannen. Het is niet of-of, maar en-en. Systemisch werken kan een waardevol hulpmiddel zijn bij uiteenlopende vraagstukken en veranderprocessen. Door mensen binnen de organisatiepatronen en inzichten te laten ervaren, ontstaat ruimte voor groei.