Onderwijsprofessionals

Onderwijsprofessionals

Leren terwijl je lesgeeft, dat is pas écht effectief. Daarom zijn we graag aanwezig in de klas, daar waar het gebeurt. We luisteren, kijken en volgen de onderlinge interactie. Hoe maak je contact met leerlingen? Hoe activeer je leerlingen? En hoe verdeel je je aandacht bij de grote diversiteit aan ontwikkelbehoeftes die in iedere groep leerlingen schuilt? Op basis van onze observaties geven we leerbevorderende en motiverende feedback en stellen we vragen die afgestemd zijn op de volgende stap in jouw ontwikkeling. We creëren bewustwording, wijzen je de weg en stimuleren je om het beste uit jezelf – en uit anderen – te halen. 

Integraal

We werken graag integraal, want onderwijs is meer dan de verantwoordelijkheid van alleen de leerkracht/docent. Daarom betrekken we iedereen (professionals en ouders) die bij de leerling betrokken is bij onze activiteiten. Zo wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijk proces. 

Structuur én sfeer

Onze inzet blijft niet beperkt tot coaching on the job. Voor verdere inbedding van onze inzichten en een vertaling daarvan naar de praktijk schrijven we integrale (verbeter)plannen. Vanuit analyse, inhoud en vaardigheden voeren we trajecten in de bovenstroom, terwijl we vanuit een systemisch perspectief oog hebben en houden voor de onderstroom. We kijken dus niet alleen naar harde data als structuur en visie, maar ook naar zachte data als sfeer en onderlinge verhoudingen.