Didactisch coachen

Didactisch coachen

Intrinsieke motivatie stimuleert het leerproces. Didactisch coachen helpt om die motivatie hoog te houden door overwegend positieve feedback te geven. We maken hierbij gebruik van de methode Didactisch Coachen van Lia Voerman. Belangrijk uitgangspunt is oog hebben voor reeds aanwezige kwaliteiten. Het benoemen van ‘wat al goed gaat’ maakt je beginsituatie duidelijk waardoor een volgende ontwikkelstap gezet kan worden. Leren wordt zo een plezierige, motiverende en leer-bevorderende ervaring.

Beeld- en didactisch coachen

Een goede didactisch coach observeert scherp, geeft gerichte feedback en stelt de juiste vragen, zowel individueel als in groepsverband. De methodiek van beeldcoaching is hierbij ondersteunend. Door samen te reflecteren op beelden ontstaan vaak snel heldere inzichten.

Beide methodieken zijn integraal toepasbaar en in alle lagen van de organisatie, van leerling tot bestuurder.

Heb je vragen?
Wij helpen graag!